DOCEBO

Koszyk

Brak produktów w koszyku.

Co to jest

docebo

?

Docebo to religijna gra edukacyjna wyrabiająca spostrzegawczość i refleks. Jest to przede wszystkim gra, podczas której nauczysz się  podstawowych pojęć związanych z katolicyzmem. Jej zasady pozwalają także na wyrobienie dobrej cechy  – uczciwości.

Docebo to 85 symboli na 85 kartach, po 9 symboli na karcie. Pomiędzy dwiema dowolnymi kartami jest jeden lub więcej wspólnych symboli. Musisz odnaleźć jeden z nich…

 

Jedna rzecz, która zmieniła się w trakcie realizacji pomysłu gry, dotyczy książeczki z opisami symboli. Zrezygnowaliśmy z niej, aby skorelować grę ze stroną internetową i dzięki temu umieścić więcej informacji o każdym przedmiocie, który jest przedstawiany w grze.

Docere

Łacińskie słowo docere  tłumaczymy jako: uczyć, objaśniać, wyjaśniać, udzielać nauki.

DOCEBO (to czas przyszły niedokonany słowa docere) przetłumaczymy jako:  będę uczył, będę objaśniał, będę udzielał nauki (w domyśle sobie i innym).

Dlaczego użyliśmy czasu przyszłego niedokonanego słowa „docere”?

Podczas gry w „DOCEBO” możemy ciągle się uczyć. Śmiało można powiedzieć, że przy tej grze nauka nigdy się nie kończy. Bo jeśli poznaliśmy już wszystkie słowa jakie znajdują się na kartach, to możemy znaleźć opisy poszczególnych pojęć na stronie internetowej (www.docebo.pl) i pogłębiać  swoją wiedzą religijną. Potem możemy powtarzać sobie tę wiedzę i w końcu dzielić się nią z innymi.

Jeśli nigdy nie grałeś?

Jeśli nigdy nie grałeś w Docebo, albo grasz z ludźmi, którzy nigdy tego nie robili, rozdaj wszystkie karty pomiędzy uczestników gry. Następnie  poproś o odwrócenie ich w ten sposób, aby na każdej karcie widać było tylko jeden symbol (wierzch karty). Teraz każdy uczestnik zapoznaje się z obrazkami i podpisami (nazwami przedmiotów, które będziemy nazywali w czasie gry). Następnie przekazujemy swoją partię kart uczestnikowi z prawej strony i ponownie zapoznajemy się z symbolami. Czynność powtarzamy, aż do momentu powrotu do nas kart z rozdania.

Teraz połóż dowolną kartę ze swojej partii kart i poproś gracza z twojej lewej strony by zrobił to samo – karty kładziemy obok siebie spodem do góry, tak aby było widać dziewięć symboli. Wraz z uczestnikami gry znajdźcie jeden lub dwa symbole powtarzające się na karcie. Pokażcie je wszystkim uczestnikom.  Za każdym razem gra będzie polegała na odnalezieniu i nazwaniu powtarzających się symboli.

Po zapoznaniu się z symbolami omawiamy lub odczytujemy zasady gry – wybieramy dowolny wariant. Na początek proponujemy wariant najprostszy – 00.